Hiển thị tất cả 3 kết quả

2.050.000.000 
2.310.000.000 
2.950.000.000